OM MÄSSAN - historia

huseby2sajtDen första julmässan på Huseby arrangerades 1992. Redan då var det Klarkullen med arrangören Per Johansson som stod för arrangemanget. Förvaltaren Åke Friman på Statens Fastighetsverk trodde på idén om en julmässa. Men Huseby var inte alls så utbyggt som idag och utställarna hade plats i några få lokaler; i Snickeriet, Mejeriet, Hyvleriet och utomhus. Men mässan blev en succé och besöktes av 12 000 personer.

Sedan dess har mässan vuxit stadigt, år för år, upp till dagens julmässa med över 30 000 besökare. Under årens lopp har Statens Fastighetsverk tillsammans med Huseby Bruk AB rustat upp anläggningen till dagens moderna besöksanläggning. Mässan har tagit fler och fler lokaler i anspråk. Museerna har iordningställts. Ett helt nytt café invigdes till julmässan 2013 och trädgårdsanläggningen har återskapats efter hur den såg ut 1920 och försetts med modern trädgårdsdesign.

Antalet besökare från t ex Danmark och Tyskland ökar nu kraftigt på den största svenska traditionella julmässan vi har i landet. Tillsammans utvecklar nu Huseby Bruk AB som är driftansvariga, Statens Fastighetsverk och Klarkullen julmässan med att bl.a. skapa flera nya områden, på senare år har det tillkommit ett stort cafétält mellan Snickeriet och Hyvleriet, julväxthus omkring Mejeribyggnaden samt utställare i fler lokaler.

 

Back to top